5. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ (Plv)

Põlva

Pääväsõnaq

*

PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,
tuuq pütt piimä,
tuuq päts´ leibä,
tuuq kats´ kalla.

O. Kõiva: Millal seda loeti?

A. Voll: Lats´ oll´, väikene, imä opas´, et ku päiv pilve lätt, sis lugõ – sis tulõ päiv jalq vällä.

O. Kõiva: Kas te lugesite ja aitas ka?
A. Voll: Jaa, tull´ küll vällä.

RKM, Mgn. II 1177 c < Põlva raj, Mooste k/n, Kauksi k /Põlva/ – O. Kõiva < Alma Voll, 73 a (1966). Lit. E. Tampere (1986).

Sildid ,
Postitatud Hummok