6. TULÕQ VÄLLÄ, PÄÄVÄKENE (Plv)

Põlva

Pääväsõnaq

TULÕQ VÄLLÄ, PÄÄVÄKENE,
ma anna sullõ pütü piimä,
ma anna sullõ pätsi leibä.
Viiq vihma Vennemaalõ,
tuuq päivä miiq maalõ.
Vennemaal vil´aq kuiusivaq,
Saarõmaal sannaq palasivaq.

RKM, Mgn. II 1179 a < Põlva raj, Mooste k/n, Järveküla /Põlva/ –  O. Kõiva < Marie Urgand, 84 a (1966). Lit. E. Tampere (1986).

Sildid ,
Postitatud Hummok