7. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ (Vst)

Vahtsõliina

Päiv

*

PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,
seledäq ilma,
kuludaq kulda,
karratsõst kambrõst,
vasitsõst vankrist,
kullatsõst koplist,
hõpõlivva perä päält.

Tekst: E 54236 (5) < Vastseliina khk ja v, Tsäpsi – J. Sandra (1924).

Sildid ,
Postitatud Hummok