15-. ILLOS TÜTRIK, VALGÕ TÜTRIK (Plv) (Tule mulle)

Põlva

Tule mulle. Siidisõrmed

*

ILLOS TÜTRIK, VALGE TÜTRIK,
kas’ke, kan’dke,
kas sa lupat mulle tulla,
mulle tulla, muile minnä.
Siis sul olgu siidisõrme,
siidisõrme, niidinäpu.
Kodo jäta kolmi moodu,
üks no suur suigumine,
tõnõ kuri kostumine,
kolmas vastavõtamine.
Hommiku, kui üles tuled,
sis aa tee tiigi poole,
jala alla lauda poole.
Siis saava sul pikä piimalehmä,
siis saava laja lambatahra,
põhu täisi põrsid.

Viis: RKM II 208, 634 (4) < Põlva khk, Põlva v, Himmaste k – H. Tampere < Emilie Käis, 85 a (1966).
Tekst: RKM, Mgn. II 1373 d < Põlva khk, Põlva v, Himmaste k (Põlva raj, Himmaste kn ja k, Põlva) – H. Tampere < Emilie Käis, 86 a (1967). Lit. E. Tampere (1988).

Sildid
Postitatud Nuurus