2. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ

Põlva

Pääväsõnaq

PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,
tuuq pütt piimä,
kats´ kandsu karaskit!
Päiv, tulõq vällä,
mina küdsä saia
kivitseh keldreh (ja)
karratsõh kambrõh.

Viis: RKM II 208, 634 (5) < Põlva khk, Himmaste k – H. Tampere < Emilie Käis, 85 a (1966).
Tekst: RKM II 208, 39/40 (3) < Põlva khk, Himmaste k, Haigri t – Erna ja Herbert Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a (1966).

Sildid ,
Postitatud Hummok