3. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ (Plv)

Põlva

Pääväsõnaq

*

PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,
tuuq pütt piimä,
kandsuots leibä,
kausiga kile kah!

O. Kõiva: Millal te seda lugesite?

A. Paabut: Kar´ah kävemeq, sõs loimõq. Pääväle.

RKM, Mgn. II 1174 a < Põlva raj, Mooste k/n ja as – O. Kõiva ja H. Tampere < Aliide Paabut (pärit Adistest, Põlva), 59 a (1966). Lit. E. Tampere (1986).

Sildid ,
Postitatud Hummok