5. ÄRÄ’ ORI MULLÕ ÜLGU’( Plv) (Orja elu)

Põlva

Kuidas orjas ollakse

ÄRÄ’ ORI MULLÕ ÜLGU’,
kar´usõgi’ kaav´aku’,
kül’ ma tiiä or´a elo,
kui or´ah oldanõssõ,
käskijalah käüdänesse.
Or´a’ mingu’ usinahe,
käskijala’ kärmähe.
Kui ei jõvva’ joostõn minnä’,
joostõn minnä’, joostõn tulla’,
joostõn minnä’ joogiteele,
karatõhna kar´ateele,
kurigu’ sõs kuntõ juuskva’,
järigu’ järgi juuskva’.
Olõ-i neo’ kurigu’ kundõh,
olõ-i neo’ järigu’ järehn,
neo’ kur´a’ kuulutusõ’,
neo’ halva’ haugutusõ’,
läävä’ läbi süäme,
läbi hellä hingekese,
läbi kundsõst küünüse’,
läbi vaosõ’ varbi’ist.

Viis: SKS, Hermann 4 (4) < Põlva khk – M. Hermann (1895-1896).
Tekst: H, Põlva 1, 238 (149) – Põlva khk – Joosep Hurt, Johan Hurt, Eeva Hurt (1865-1875).

Viisi orig üleskirjutus:

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq