3. EELÄ’ TULNU’ HULKIMAST (Kolm hälli) (Plv, Rg)

Põlva/Rõugõ

Kolm hälli

EELÄ’ TULNU’ HULKIMAST,
toona’ maad marsimast.
Viil saapa’ saviga,
kängäkundsa’ kollõriga.
Olõ-õi hunds´ak minnu hoitnu’,
kar´akutsik kasvatanu’,
minnu hoit´ uma imä,
kasvatõli kallis naanõ,
rüpün rüä lõigatõn,
kaalan karja saatõn.
Kolm oll´ hällü mu imäl,
üts´ oll´ kuusinõ kuan,
tõõnõ tamminõ tarõn,
kolmas oll´ kõivinõ murul.
Kua olli kuusinõ kuan,
hällüt´ ruuga kiiten,
kua olli tamminõ tarõn,
hällüt´ kanga kudadõn,
kua olli kõivinõ murul,
hällüt´ karja saatõn.

Viis: EÜS IX 1312 (141) < Põlva khk – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Mari Kivi, 74 a (sünd Saru vallas) (1912/13)
Tekst: ERM 151, 25/7 (9) < Rõuge khk, Nursi v, Nilbe k, Häide t – Alide Tirol < Katri Häide, 71 a (1920).

Sildid
Postitatud Latsõigä