23+. IMÄ VIIDI LÄVE POOLÕ (Plv) (Ema arm. Nutust järv)

Põlva

Ema arm. Nutust järv. Ema haual

IMÄ VIIDI LÄVE POOLÕ,
arm aeti aho kõrva.
Imä viidi värete poolõ,
arm aeti aida müüdä.
Imä viidi tiid müüdä,
arm läts´ tii viirt müüdä.
Imä karas´ kalmihe,
arm iih astõ.
Imä hauda haarõtie,
arm ala lamõsie.

Tulli üles hummogulla,
inne varravalgõda.
Saadi kar´a kavvõtõhe,
Kargsi kalmu kaemahe.
Haari vallalõ havva haagi,
kaksi kats´ki kalmu kaasõ.
”Tulõ’ üles, imäkene,
karga’ üles, kandijani,
tulõ’ üles, tunnistagi’.
Anna’ mullõ aida võti,
keerä’ mullõ kirstu võti.
Ma’ lää aita ehtimä,
aida pääle päädimä.”
”Ei või minnä’, tütrekene,
karada’ üles, kallikõnõ.
Mul suu man surmahaisu,
kässi man kääpähaisu.
Mul om kalmul kolmõ’ köütjä’,
kolmõ’ köütjä’, kolmõ’ hoitja’:
Tooni poiga pähütseh,
Tooni tütär´ jalutsõh,
Tooni istus keset kihhä.”
”Tulõ’ üles, imäkene,
karga’ üles, kandijani!
Ma’ tii sullõ kolmõ’ lipõ’:
üte lipõ linnukmar´ost,
tõõsõ magusist maasikist,
kolmanda kurõmar´osta.
Mõsõ mant maahaisu,
suu mant surmahaisu,
kässi mant kääpähaisu!”

Säält ma ikulõ isosi,
säält ma nõssi nõrõhillõ.
Kos ma istõ, sääl ma iki,
kos ma saisi, sääl nõrõdi.
Sinnä’ tekkü tiigikene,
sinnä’ kaldu kaivokõnõ,
sinnä’ jäie järvekene.
Säält sai külä kar´a juvva’,
külä varsu vallatõlla’,
külä hobõstõ ojoda’.

Viis: RKM II 208 612/3 (2) < Põlva khk, Mooste v, Adiste k, Mäeotsa t – H. Tampere < Hilda Kuklas, 62 a (1966).
Tekst: E 7017/8 < Põlva khk, Navi k – J. Melzow (1893).

Sildid
Postitatud Latsõigä