24+. OLLI MINA VAENÕ VÄIKU LATS´ (Rg) (Nutust järv)

Rõugõ

Vara vaeslapseks. Nutust järv

OLLI MINA VAENÕ VÄIKU LATS´,
tinarõnda till´ukõnõ.
Imä rühk´ mul inne koolda’,
inne muida mulda minnä’.
Jätt´ mu maalõ mar´akõsõ,
liiva pääle linnukõsõ,
aidaläve arvulidsõ,
kualäve korgulidsõ.
Ei ma tiiä’, ei ma mõista’,
kas ma sündü söödü pääl
vai mina kasvi kannu pääl.
Söödü’ minnu sünnüdi’,
kannu’ minnu kasvadi’.
Süüt´ mullõ süvvä’ and´,
kannukõnõ ravvi kand´.
Kohe ma istsõ, sääl ma iki,
kohe saisi, sinnä’ sattõ,
sinnä’ jäie järvekene,
tegüsi ka tiigikene.
Külä läts´ hobõst juutõma,
valda varsu ojotama.
Mõtõl´ ollõv ojavii,
mõtõl´ ollõv kaovii.
Tuu oll´ näiu silmävesi,
vaistõlastõ vaivavesi.

Viis: ERA III 7, 54 (22) < Rõuge khk, Saaluse v, Kandimäe t – H. Tampere < Miina Morel, 79 a. Fon: 360 c.
Tekst: E 14866/7 (9), (1895) < Rõuge khk, Tsooru – M. Siipsen (1895).

Sildid
Postitatud Latsõigä