9. MUL OM NAAN´Õ NATUKÕNÕ (Rg) (Tilluke naine)

Rõugõ

Tilluke naine

MUL OM NAAN´Õ NATUKÕNÕ,
väikene ja vällekene.
Kuda kinda kättä müüdä,
suurõ suka siirtä müüdä.
Käü tä karja saatõmaie,
käü tä haina hankimaie.
Tulidsõ’ täl istõtooli’,
kuuma põrmad kundsa alla.
Ütles kõik, mis vaia üldä’,
käki ei nõnna käüssehe.
Inne kikast kiit ruvva,
inne aku and süvvä’,
sünnüs ütehn söögilauda,
mahus ütehn magahustõ.
Sihit oll´ tä tsirbi päältä,
vahit oll´ tä vaalu päältä.
Lätt ku huhmõr´ üle ussõ,
tammõpakku üle tarõ,
tubli um tä tuulta vasta,
paks paha ilma vasta!

Viis: EÜS VII 14 (128) < Rõuge khk –    J. Gutves (1910)
Tekst: ERA II 143, 503 (11) < Rõuge khk, Haanja v – Jaan Gutves (1937).

Viisi orig üleskirjutus:

Sildid
Postitatud Abielo