Blogi arhiiv

2. MINO PEIG OM PILLI SEPP (Rp) (Hea ja halb mees)

Räpinä Hea    ja halb mees MINO PEIG OM PILLISEPP,mu kaasa kandlõtegijä.Vei tä mino pillin makama,ja kandõlõga kambõrehe,pand’ tä pilli pää ala,kandlõ pand’ lae ala.Kui es ärkä’, sis jo äräti,kui es virgu’, sis jo viroti:„Tõsõ-ga neitsi-ga, nüssä’ lehmä,tõsõ-ga noorik, saada’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

16. POOSIKÕSÕ, TII’ MEHEKESE (Rp) (Nekrutiks võtmine)

Räpinä Nekrutiks võtmine POOSIKÕSÕ, TII’ MEHEKESE, poosikõsõ’, tii’ mehekese’,talopoja’ tii’ talopoja’ tii’ talopoja’ tammõkõsõ’,üteh uiboh ossakõsõ’,üte laanõ ladvakõsõ’.Kui iks tulõ süvä süküs,tasa talvõ alganõssa,naatas poissa põimõmaie,nuurimiihi nobimahe;võeta-i vigast väe pääle,haigõt sõaharo pääle;sinnä’ viiäs sirgõ vel’o,viksi viiäs Vennemaalõ,punapõski Poolamaalõ;kodo kõrd jääsContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

9. VELEKENE, NOORÕKÕNÕ (Vst) (tige võõras mees)

Vahtsõliina Tikõ miis 1. 2. VELE ÕKS SA KENE, NOORÕKÕNÕ,tii’ õks sa tinamärsikene,kua’ õks sa kuldakorvikõnõ!Lää õks ma orgo ubinihe,mäe õks ma pääle pähknihe.Orost õks ubina’ veredi’,mäe päält õks pähkne’ paistõva’.Korssi õks ma korvi kuh’aga,vali õks ma vaka veeretasa.Naksi õksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

1. ISTÕ JÕÕ PERVE PÄÄLE (Krl)(Suur tamm)

Karula Suur tamm *** ISTÕ JÕÕ PERVE PÄÄLE,savijärve saarõ pääle.Helm meil jõkkõ viirdü,suur sõlg võrõndulõ.Oll’ sis üts väiku veli,väiku veli, vaiba kirvõs,tuu nuu’ helme’ jõõst otsõ,suurõ sõlõ võrõndust.Sinnä’ kasvi kõrvi kõiv,kõrvi kõiv, armi haab.Veli lei üte kõrra,tõotõli tõsõ kõrra –tümiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq