1. ISTÕ JÕÕ PERVE PÄÄLE (Krl)(Suur tamm)

Karula

Suur tamm

***

ISTÕ JÕÕ PERVE PÄÄLE,
savijärve saarõ pääle.
Helm meil jõkkõ viirdü,
suur sõlg võrõndulõ.
Oll’ sis üts väiku veli,
väiku veli, vaiba kirvõs,
tuu nuu’ helme’ jõõst otsõ,
suurõ sõlõ võrõndust.
Sinnä’ kasvi kõrvi kõiv,
kõrvi kõiv, armi haab.
Veli lei üte kõrra,
tõotõli tõsõ kõrra –
tümi merde tümbsäti,
latva sattõ Saarõmaalõ.
Säält tetti näiu kirja kirst,
tuu kiitsk’ kinni’ pandõ’õn,
ammõrd’ üles avatõn.
Selle es tohi’ külä maada’,
külälatsõ’ lammõlda’.
Näiu kirst se kidsisi,
anni rambi’ rabisi’.
Kas teid tulgu’ kümme kütü,
vai saagu’ sada natu –
mul om kümme küdü amõt,
sada nadu linikut.

Viis: EÜS VII 8 (1) < Rõuge khk, Haanja – J. Gutves < Liiso Liblikas (1910). (< Räpina viis?)
Tekst: H III 50, 883/4 < Karula – J. Sööt (1902).

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq