10. JUMMAL HOIDKU SEDÄ NEIDU (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ

Joodikul mehel. Joodikut kutsutakse koju

JUMMAL´ HOITKU’ SEDÄ NEIUT,
Jummal´ kaitsku’ sedä kapu,
kiä johus joodikullõ,
kallus viinakaarikallõ.
Kõrtsi vei tä neiu kõrigu,
pandis neiu pallapoolõ.
Tulõ kutsuja lävele,
sõnaandja akõnillõ:
”Tulõ’ kodu, nuuri meessi,
kodu nõrgu’, nõrka poissi!
Kes sul kotun koolõmanna,
kes sul henge heitemännä?
Hobu kotun koolõmanna,
hobu henge heitemännä.”
”Las tä koolda’, ku tä koolõs!
Ku tä koolõs, osta uvvõ.”
Tulõ kutsuja lävele,
sõnaandja akõnillõ:
”Tulõ’ kodu, nuuri meessi,
kodu nõrgu’, nõrka poissi!
Kes sul kotun koolõmanna,
kes sul henge heitemännä?
Naanõ kotun koolõmanna,
naanõ henge heitemännä.”
”Las ta koolda’, ku tä koolõs!
Ku tä koolõs, võta uvvõ.”
Tulõ kutsuja lävele,
sõnaandja akõnillõ:
”Tulõ’ kodu, nuuri meessi,
kodu nõrgu’, nõrka poissi!
Kes sul kotun koolõmanna,
kes sul henge heitemännä?
Imä kotun koolõmanna,
imä henge heitemännä.”
”Kõkkõ muud iks turust tuvvas,
kõkkõ andas alõvist –
ega’ immä turust tuvva’,
imä armu alõvist.”

Viis ja tekst: ERA III 3, 223 (242) & ERA II 26, 219/21 (12) < Rõuge khk, Tsooru v, Oina veski – E. Oja, Herbert Tampere < Liisa Purk (1930).

Viisi orig üleskirjutus:

Sildid
Postitatud Abielo