2. KURAT SUNDKU SUURI SAKSÄ (Urv) (Sulase raske töö)

Urvastõ

Halval maal kündmine

KURAT´ SUND´KU’ SUURI SAKS(U),
kärväku Käru esänd(id),
ke meid pandi maade künd(mä),
sinna suurde soie pääl(e),
madalide maie pääl(e)!
Külvi kesvä keerulids(es),
kaara katse kandilids(es),
kon vesi virvetel(les),
põllupinnär pinetel(les) –
saa obeste ojut(a),
valla varsu valid(a).

Viis ja tekst: ERA III 7, 152 (30) & ERA II 115, 185 (1) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – H. Tampere < Mari Saalup, 74 a (1935). Fon 448 a.

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq