1-. OLLI MINA ORJAS OTEMBAN (Kan) (Hollandi sulane)

Kanepi

Hollandi sulane. Hobune varastatud. Soome sild

*

OLLI MINA ORJAS OTEMBAN,
käve mina karjan Kammerin.
Mes mulle palgas pakuti,
aastas jo arvati?
Vana’ viisu’, vana’ räti’,
vana’ kakenu’ kasukatükü’ –
ei mina võta’ vellekene.
Anti lammas, paari poiga –
ei mina võta’, vellekene.
Anti tsiga, säidse poiga –
ei mina võta’, vellekene.
Anti lehmä kuldasarve –
ei mina võta’, vellekene.
Anti obu adraga –
ei mina võta’, vellekene.
Anti tütrik kuldakängä –
sedä mina võta, vellekene.
Anti raha laadikuga –
ei mina võta’, vellekene.
Anti till´u täkukõnõ –
sedä mina võta, vellekene.
Tallin söödi, tallin joodi,
ümbre talli tandsuti.
Lätsi mina eitsi Engu poole,
esi’ mina heitsi magama.
Suitse’ mina panni suu ala,
päitse’ panni pää ala.
Kuri miis´ tull´ kuusistikust,
varas miis´ tull´ varikust.
Varast´ minu üvä obu.
Tulli mina kodu iketennä.
Taat´ tulli vasta tanumin.
„Mes sa iket, Antsu-poiga?
Mul om kotun kolme ruuna –
istu’ sälgä iirule,
karga’ sälgä kaerule [kõrvilõ?].
Sõida’ alla Rõngu poole!“
Sinisilda prõksatusi,
Aluspalki plaksatusi,
Sääl mina murdse mõõga otsa,
sääl mina käve käpikille,
sääl mina ots´e urvikille.

Tekst: EÜS V 120/2 (148) < Kanepi khk, Valgjärve v, Maha t – E. Eisenschmidt < Aadu Mõrd, 46 a (1908).

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq