6. KUULÕ’, ÄRTSU ÄRRÄKENE (Kan) (Kuri mõis. Palve sakstele)

Kanepi

Palve sakstele. Mõisa rehel

KUULÕ’, ÄRTSU ÄRRÄKENE,
rikas Riia provvakõnõ!
Tulõ’ üles tooli pääle,
saisa’ saali veere pääle,
kae’ vällä akõnasta,
kuis su valda vaivatassõ,
perisvalda piinatassõ:
kubijas meid lassi vallal’,
rehepappi panni kinni’,
pand´ ta koodilõ kuluma,
rihavarsilõ vajuma.
Koodi’ olli’ kuslapuusta,
rihavarrõ’ vahtõritsõ’.
Neo’ koodi’, kohe’i kulu’,
rihavarrõ’, kohe’i vaju’.
Edu ellu, edu põlvõ,
mes om mii’ mõisijana,
kua mii’ katussina.
Siin jo süvväs tulist leibä,
juvvas kiren kaarikata.
Tuli olli toobi pääl,
kirg oll´ leeväkiku pääl.
Pimme’eni meid peeti,
ämäräni ähvärdedi –
pimmes jäägu’ mi pidäjä,
ämäräs mi ähvärdäjä.

Viis: Erv 2 (12) < Kanepi khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).
Tekst: H II 28, 3023 (2) < Kanepi – G. E. Luiga (1889).

Viisi orig üleskirjutus:

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq