3. SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’ (Rg) (Setud)

Rõugõ

Setu laul

SETU’, SETU’, SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’,
pere-, pere-, perenaisi perrä nõudnu’.
Ots´kõ’, ots´kõ’, ots´kõ’ mullõ n´ardsukõisi,
mina, mina, mina anna kausikõisi,
päälekauba pillikeisi.
Pill´ oll´ helle pedäjäne,
kannõl´ kummõr kadajanõ.
Susi seie suurõ setu,
jätse perrä jämme’ jala’.

Need noodid ja sõnad olen ma rahva suust üles kirjutanud. Lisatud noodid. (Koguja märkus)

Viis ja tekst: H I 2, 607 (6) < Rõuge khk – Arnold Häussler (1889).

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq