1. SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’ (Urv) (Setud)

Urvastõ

Setu’

*

SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’, taah,
perenaisi perrä nõudma, taah.
Kuulgõ’, kulla perenaisõ’, taah,
ots´kõ’ kokku nirdsu’-ńardsu’, taah!
Anna teile üvvä siipi, taah,
pääle seebi suuri nõklu, taah,
pääle nõklu latsõpille, taah.
Pill´ oll´ helle pedäjäne, taah,
kannõĺ kummõ kadajanõ, taah.

Tekst: H III 9, 629 (27) < Urvaste khk ja v – Gustav Seen (1888).

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq