7. MILLE SIIN HERRÄ’ ILUSA’(Rg) (Saksad ilusad valla vaevast)

Rõugõ

Saksad ilusad valla vaevast. Oleks minu olemine. Orja laul

MILLE SIIN HERRÄ’ ILUSA’,
mille preili’ peenükese’,
noorõ’ s´aksa’ sammatidsõ’?
Kõik´ mi vaestõ vaiva läbi,
tütär´lastõ tüü läbi.
Olõs olnu’ mii’ luba,
tõsõst mii’ tegemine,
pandnu’ mi herrä’ äestämä,
provva’ puid raguma,
preili’ lihmi nüssemä.
Äestä’, äestä’ õks, herräke,
rau’ puid, pruakõ,
nüssä’ lihmi, preilike!
Kuulõ’ õks, herstu herräke,
kenä kuldapruakõ –
tulõ’ õks ussõ kaema,
kuis su valda vaivatas,
teopoissõ piinatas.

Viis: ERA III 7, 57 (29) < Rõuge khk,    Tsooru v, Tsooru as – H. Tampere < Juuli Peegli, 70 a (1932). Fon 362 c.
Tekst: H III 28, 7423 (12) Rõuge khk, Kõrgepalu v – P. Rebbane (1896).

Viisi orig üleskirjutus:

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq