16. ÄRGU’ UNI MULLE TULGU’ (Rg/Pl) (Uni, ära tule)

Rõugõ/Põlva

Uni. Neidude laul

ÄRGU’ UNI MULLÕ TULGU’,
haiku mullõ harinõgu’,
astu’ esi ajamalda,
tulõ’ üles tuustimalda.
Kes iks istõ unõ rekke,
lammõs´ rammu rattilõ,
tuu istus ikutarõh,
laul leinälavva pääl;
ikupilli om täl peohna,
ikukandlõ kanglah.
Ikku süvvä’, ikku müvvä’,
ikku trilli-tralli lüvvä’.
Ärgu’ uni mullõ tulgu’,
haiku mullõ harinõgu’.
Uni iks muilõ, uni iks puilõ,
uni iks noorilõ mehile,
noortõ meeste noorikillõ,
kellel omma’ kirstu’ är’ keeritü’,
näil jo vaka’ är’ vaalitu’.
Meil viil kirstu’ keerimätä’,
meil viil vaka’ vaalimata’.

Viis EÜS VI 15 (29), < Rõuge khk – J. Gutves (1909).
(Orig viisialune tekst: Ära uni mullõ tulgu, haiku mullõ harinegu, astu isi ajamalda, tulõ isi tuustimalda)
Tekst: EKS 27, 4/5 (5) < Põlva khk, Põlva kirikuv. – Karl Keerberg < Kristina Vals, 79 a (1912).

Sildid ,
Postitatud Nuurus