3. AJA MÕTSA UMA KARJA (Rg)

Rõugõ

Karjusõlaul

1.

2.

AJA MÕTSA UMA KARJA,
mõtsa keerä kiräkese,
aja mõtsa mõisa karja,
kodo jätä kubija karja.
Aja karja kavvõdahe,
kirä keerä kivistikku,
kon ei kuulõq kodu hellü,
kodu käo kukkumista,
kodu koira haukumista.
Siin om illus hainakõnõ,
kaunis karjamaakõnõ,
siin või kari süüväq, juuvaq,
Kiräkene keerutadaq.
Külläp kõtt kodu kand,
külläp magu majja vii,
külläp kõtun kõdra asõ,
külläp maon marja asõ. –
Lähä kodu kullõldõnna,
perve alta pellätennä,
kunas memme meelünessä,
taadikõnõ tasanõssa.

Viisid: 1. EÜS VI 16 (33) <Rõuge khk – Jaan Gutves (1909); 2. ERA III 3, 83 (74) < Rõuge khk, Haanja v – E. Oja < õeksed Karrod Setust (1930).
Tekst: E 41014 < Rõuge khk, Tsooru v, Oina veski – Liis Purk < Toomas Marina (1901).

Sildid ,
Postitatud Lõunõq