3. ROOSI ISTÕ VANGITORNIN (Rg)

Rõugõ

Tsõõrimäng

*

Mängijaid võib olla piiramatul arvul mehi ja naisi. Üks naine (Roosi) on peategelane. Roosi nimetab teistest mängijatest endale isa, ema, venna, õe ja peigmehe. Igaüks peab oma osa meeles pidama. Roosi istub keset ruumi tooli pääle. Kõik teised võtavad käest kinni üksteisel ja moodustavad ringi. Roosi istub kogu mängu aeg kuna teised ringi käivad.

Mängu päähuvi on laulus, sest siin lauldakse vahel üksikult, vahel hulgani.

Laulu sõnad.

(Kõik pääle Roosi)

:,: Roosi istõ vangitornin,
aig oll’ ikäv uuta’. :,:
:,: Nägi essä kõndivat
müüdä mereranda :,:

(Roosi üksinda)

:,: Kulla esä, kallis esä,
lunasta’ mu vällä! :,:

(Isa üksinda)

:,: Minka ma su lunasta?
Mul ei olõ’ varra. :,:

(Roosi üksinda)

:,: Sul um kotun kolm täkku,
panõ’ üts neist pandis! :,:

(Isa üksinda)

:,: Parõmb jätä Roosi vangi,
ku ma uma täku panõ. :,:

(Kõik pääle Roosi)

:,: Roosi istõ vangitornin,
aig oll’ ikäv uuta’. :,:
:,: Nägi immä kõndivat
müüda mereranda. :,:

(Roosi üksinda)

:,: Kulla imä, kallis imä,
lunasta’ mu vällä! :,:

(Ema üksinda)

:,: Minka ma su lunasta?
Mul ei olõ’ varra. :,:

(Roosi üksinda)

:,: Sul um kotun kolm lehmä,
Panõ’ üts noist pandis! :,:

(Ema üksinda)

:,: Parõmb jätä Roosi vangi,
ku ma uma lehmä panõ. :,:

(Kõik pääle Roosi)

:,: Roosi istõ vangitornin,
aig oll’ ikäv uuta’. :,:
:,: Nägi velle kõndivat
müüdä mereranda. :,:

(Roosi üksinda)

:,: Kulla veli, kallis veli,
lunasta’ mu vällä! :,:

(Vend üksinda)

:,: Minka ma su lunasta?
Mul ei olõ’ varra. :,:

(Roosi üksinda)

:,: Sul um kotun kolm mõõka,
panõ’ üts noist pandis! :,:

(Vend üksinda)

:,: Parõmb jätä ma su vangi.
kui ma uma mõõga panõ. :,:

(Kõik pääle Roosi)

:,: Roosi istõ vangitornin,
aig oll’ ikäv uuta’. :,:
:,: Nägi sõsard kõndivat
müüdä mereranda. :,:

(Roosi üksinda)

:,: Kulla sõsar, kallis sõsar,
lunasta’ mu vällä! :,:

(Õde üksinda)

:,: Minka ma su lunasta,
mul ei olõ’ varra. :,:

(Roosi üksinda)

:,: Sul um kotun kolm sõrmust,
panõ’ üts noist pandis! :,:

(Õde üksinda)

:,: Parõmb jätä Roosi vangi,
ku ma uma sõrmusõ panõ. :,:

(Kõik pääle Roosi)

:,: Roosi istõ vangitornin,
aig oll’ ikäv uuta’. :,:
:,: Nägi peigmiist kõndivat
müüdä mereranda. :,:

(Roosi üksinda)

:,: Kulla peigmiis, kallis peigmiis,
lunasta’ mu vällä! :,:

(Peigmees üksinda)

:,: Minka ma su lunasta?
Mul ei olõ varra. :,:

(Roosi üksinda)

:,: Sul um meren kolm laiva,
panõ’ üts noist pandis! :,:

(Peigmees üksinda)

:,: Parõmb panõ laiva pandis,
ku ma Roosi vangi jätä. :,:

(Roosi üksinda)

:,: Esä täku’ saisma jäägu’
keset künniaigu! :,:
:,: Imä lehmä’ kinni’ jäägu’
keset hainaaigu! :,:
:,: Velle mõõga’ katski mingu’
keset sõataplust! :,:
:,: Sõsara sõrmusõ’ purus mingu’
keset kihlusaigu! :,:
:,: Peigmehe laiva’ sõitma mingu’
müüdä mereranda! :,:

Märkus: Mängu praegu üldse enam ei mängita. Harva mälestatakse.

Tekst: ERA II 102, 251/5 (4) < Rõuge khk, Nursi v – O. Maran < A. Soe (1935).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq