1. AJAQ KARI KODU, KODU! (Rg)

Rõugõ

Uikaminõ

ERA III 3, 219 (237) < Rõuge khk, Tsooru v – E. Oja < Miili Purk (1930). Fon 294 b (Laul pärit Tarvastust. – Märkus viisi juures)

Sildid ,
Postitatud Õdak