31.MINKE’ MÜÜDÄ, MUSTA’ MEHE’ (Rg) (Poiste pilge)

Rõugõ

Poiste pilge

MINKE’ MÜÜDÄ, MUSTA’ MEHE’,
tõrkõ’ müüdä, tõrvaskannu’!
Är’ ti siiä’ sisse tulkõ’,
neidä asju ostõma,
kar´avitsu kauplõma!
Ku neo’ as´a’ ostõtas,
kar´avitsa’ kaubõldas,
as´ust andas hulka rahha,
kar´avitsust kallist rahha.
Är’ iks viiäs hää’ mehe’,
kor´atasõ’ korgõ’ kübärä’,
siiä’ jääse’ sinelõvva’,
vana’ halli’ habõna’.
Täi’ teil haukva’ habõnin,
kunna’ rüükvä’ kukrun,
suust täl juusk sinist savvu,
huulõkolgast kunnaläkä,
Mii’ neiu noorõkõnõ,
nõrk ku uibuossakõnõ,
vislapuuvitsakõnõ.
Mii’ neiu’ lätvä’ Haani poisõlõ,
Haani korgilõ kübärile,
Haani pikile seerile.

Viis: EÜS IX 1323 (186) < Rõuge khk, Vana-Roosa v, Savika k – A. O. Väisänene, A . Nirk, R. Tamm < Emmai Kanger, 61 a (1912/13).
(Viisialune tekst orig: Minge mööda musta mehe.)
Tekst: H I 2, 579 (1) < Rõuge khk – G. Raup (1888).

Sildid
Postitatud Nuurus