15. LÄÄMIQ KODU KULLÕLDÕN (Rg)

Rõugõ

Pernaanõ uut kodu

1.

2.

LÄÄMIQ KODU KULLÕLDÕN,
pindre alta peläten.
Kotun kur´aq perenaasõq,
kirreq-kärreq peremeheq.
Pannuvaq piidsa pingi pääle,
havvutõlliq halapuid;
tõiõq mõtsast toomikid,
havvutõlliq halapuid.
Kurg´ no ütel´: tulõq kodu,
mõtus ütel´: makaq mõtsahn.
Kas no kuuldaq kurõ sõnna,
vai ka mõistaq mõtusõ laulu?
Parõmb no kuuldaq kurõ sõnna,
kui küll mõistaq mõtusõ laulu.
Kuri võtkuq kulbiandja,
pitsitäguq piimäandja,
litskuq leevälõikaja,
käkistäguq kätteandja.

Viis 1: EÜS VII 12 (121) <Rõuge khk – J. Gutves (1910).
Viis 2: EÜS IX 1323 (180) <Rõuge khk, Vana-Roosa v, Savira k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Sohvi Kallion, umb 60 a (1912).
Tekst: H II 60, 222 (4) < Rõuge – A. Perli (1896).

Sildid ,
Postitatud Õdak