3. JOOSI, JOOSI ÜLE MÄE (Hrg) (omaksed ajavad ära)

Harglõ

Umadsõ’ ajava’ är’

JOOSI, JOOSI ÜLE MÄE,
läbi hall’a lepistü.
Sääl ma näie esäkeist
tarulaudu tahuvat
„O mu kulla esäkene,
kas sa tahat, ma avida?”
Esä iks minnu ärä’ pess’
oma tarulauagõ.
Jälle joosi üle mäe,
läbi hall’a lepistü.
Sääl ma näie imäkeist
leeväkeisi küdsävät.
„O mu kulla imäkene,
kas sa tahat, ma avida?”
Imä iks minnu ärä’ pess’
oma leevälapjugõ.
Jälle joosi üle mäe,
läbi hall’a lepistü.
Sääl ma näie sõsarõkõist
kirjäkeisi kodavat.
„O mu kulla sõsarõkõnõ,
Kas sa tahad, ma avida?”
Sõsar iks minnu ärä’ pess’
Oma kirivä hüüga.
Jälle joosi üle mäe,
läbi hall’a lepistü.
Sääl ma näie vellekeist
kütüssenne kündevät.
„O mu kulla vellekene,
kas sa tahad, ma avida?”
Veli iks minnu ärä’ pess’
oma härjä iiga.
Jälle joosi üle mäe,
läbi hall’a lepistü.
Sääl ma näie noorimeesi
kesväkeisi külvevät.
„O mu kulla noorimeesi,
kas sa tahad, ma avida?”
Nuurmiis küll minnu ärä’s pessä’
oma kesvä kotigõ.
„Tulõ’ tänne, näiokõnõ,
kallu’ tänne, kabukõnõ.
Ma anna sullõ oma käe,
anna kulda sõrmussõ.
Ma anna sullõ oma sängü,
anna sängü padjakõsõ.
Ma anna sullõ oma talli,
anna verevä hobõsõ.
Ma anna sullõ oma raha,
anna rahapungakõsõ.
Ma anna sullõ oma aida,
Anna aidavõtmõkõsõ.
Ma anna sullõ oma tarõ,
anna tarõ tabakõsõ.”

Viis: RKM Mgn II 103 b < Rõuge khk, Varstu, Vana-Roosa k – H. Tampere < Maali Käärmann, 66 a (1957).
Tekst: ERA II 2, 99/105 (4) < Hargla khk, Taheva v – Herbert Tampere < Liis Kõivumägi, 75 a (1928).

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq