7. KOS LEKERI’ LÄÄVÄ’ (Kan)

Kanepi

Lekeri’ läävä’. Tallipoisis

*

Pühhilaul.

KOS LEKERI’ LÄÄVÄ’?
Mis lekeri’ tahtva’?
Lekeri’ tahtva’ leiku lüvvä’,
leiku lüvvä’, heiku lüvvä’
selle kinäle talulõ,
selle uvvõlõ murulõ.
Tõsõ’ lekeri’ läävä’,
mis lekeri’ tahtva’?
Mii’ ei taha’ kulda,
mii’ ei taha’ hõpõt.
Meil om kotun kuldaseppi,
tii veeren tinaseppi,
vaanial om vaskõseppi.
Mii’ taha herrä,
sai targa tallipoisi,
hoolikadsõ hobõsõpoisi.
Tallil süütse, tallil juutsõ,
taga talli tandsutigi,
läbi aknõ and’ kaaru,
läbi pilu pist’ hainu.

Seod om vastatsikku laulõt. Kuis vaeldus, tuud ma’ ei tiiä’.

Tekst: H III 29, 671 (3) < Kanepi – Johann Sööt (1901).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq