4-. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U (Urv)

Urvastõ

Hällülaul

*

ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U,
kuss’u, kulla latsõkõnõ,
tsirgu silmäteräkene,
esä-emä õnnõs, rõõmus,
Eesti riigi ausas mehes.
Liiri-lõõri lõokõnõ,
piiri-pääri pääsukõnõ,
hüppä’ üle ua-aia,
karga’ üle kapsta-aia,
üle mõtsa: vurr!

Tekst: RKM II 65, 367/8 (86) < Urvaste khk, Antsla l – S. Porosson, A. Garšnek < Kadri Prääts (sünd 1873) (1957).

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq