2. KUI EI LÕPÕQ, SIIÄQ JÄTÄ (Urv)

Urvastõ

Põimulaul

Ku or´aq mõisa nurmõ päält kesvä põimmast kodu pallõlsivaq, sis laulivaq:

Lõpõlõ, lõpõlõ!
Kui ei lõpõq, siiäq jätä,
tsirkõ süvväq, nirku närriq!

Mõisast vasta (or´aq esiq):

Lõpõlõ, lõpõlõ!
Viil um lõunaq lõikumadaq,
kala kats´ki ragumadaq,
lutsu luigaq heitemädäq!

Viis ja tekst: EÜS VII 894 (81) & EÜS VII 1106 (149) < Urvaste khk ja v, Ala-Kerge t – M. Pehka, R. Tamm < Ann Tetler (Tetlär), 39 a (1910).

Sildid ,
Postitatud Lõunõq