2. KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE (joodulaul)

*

KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE, raudkäsi jakujee,
kelles nii’ anumõ’ astusõ’,
vai karnidsõ’ kallusõ’.
Et sa juu’ mii’ kannist,
maidsa’ mamma pikõrist,
tuu’ siiä’ Riia raha,
pästä’ Pärnu päninge’.
Lahu’ uma laadi kaast,
pooda’ uma punga suud.
Sina iilä’ Riiast tulli’,
toona’ pässi’ Pärnust,
ala’ andu’ tühjä-tähjä,
ala’ hiitü’ hiirepoiga,
ala’ kakku’ kassipoiga,
Et sa kisut killingeid,
poodat puuli ruubõlõid,
et sa vala’ vallust raha,
et sa hiidä’ illust raha.

Tekst: H III 22, 206 (7) < Hargla – P. O. Kima (1894).

Postitatud Harglõ