Blogi arhiiv

14. Pulmalaul

Postitatud Harglõ

13. Pulmalaul

Postitatud Harglõ

12. Pulmalaul

Postitatud Harglõ

11. Pulmalaul

Postitatud Harglõ

10. Pulmalaul

Postitatud Harglõ

9. Pulmakombestik

* Hargla kihelkonnan Mõniste vallan, vana saaja pidamise pruuk, ehk viis. Kui nooremehe rahvas, ehk noormees oma saaja rahvaga mõrsja poole läits – mis enambüsi iks pääle laulatuse Pühäpäiva, eespäival olli, – kui na perale saiva, ja kõik vankrist, saanistContinue Reading

Postitatud Harglõ

8. VELLEKENE, HELLÄKENE

* VELLEKENE, HELLÄKENE,ala’ keerdü’ aia pääle,aid taht andõid,ala’ keerdü’ kivi pääle,kivi taht kindõid,ala’ aiu’ kannu pääle,kand taht kaputõid. Lauldakse pruudi vennale, kui ta õde pulma ajal veab. Tekst: E 56505 (4) < Hargla khk, Mõniste – S. Lõhmus (1925).

Postitatud Harglõ

7. MII’ VELLEL KOLMI NURMI

* MII’ VELLEL KOLMI NURMI, ai,üts´ olli nurmi nisunurmi,tõõnõ nurmi tatriknurmi,kolmas nurmi kaaranurmi.Nisunurmi vellelegi,tatriknurmi mõrsijõilõ,kaaranurmi kaasikõilõ.Mii’ vellel kolmi niitü,üts´ om niitü ristikniitü,tõõnõ om niitü ninniniitü,kolmas niitü karitsniitü.Ristikniitü vellelegi.ninnikniitü mõrsijõilõ,karitsniitü kaasikõilõ.Mii’ vellel kolmi järvi,Üts´ om järvi viinajärvi,tõõnõ järvi mõdujärvi,kolmas järvi kalajärvi.ViinajärviContinue Reading

Postitatud Harglõ

6. SAIÕ’ SAJA’ PEETÜS (kubjas kutsumata)

* SAIÕ’ SAJA’ PEETÜS, kaske, kaniken.mis jäie tegemäldä’?Kubijas jäie kutsumalda’.Olõ’ rahul, mu kubijakõnõ,osa sul alalõ hoiõti,pala sul paigalõ pantikirbu kink´, parmu reis,sitike sinesaba. Tekst: E 56504 (2) < Hargla khk, Mõniste – S. Lõhmus (1925).

Postitatud Harglõ

5. ESI’ MA IKS ISTU VELLE KÕRVAL

* ESI’ MA IKS ISTU VELLE KÕRVAL,sinesärgi siilu pääl.Säe õks velle särgi siilu,kobista velle kübärekoldõ.Kon ma õks näie kuiva kuusõ,säält ma tõiõ kuiva puu,kon ma näie arukõo,säält ma tõiõ vipõ viha,minka mu veli vihutõdi,sagõhõdõ sannutõdi.Alla õks lätsi arutõn,mäele tulli mähken.Continue Reading

Postitatud Harglõ

4. TENNÄKE’ MII’ VELLE

* TENNÄKE’ MII’ VELLE,auvustagõ’ ahkasärki,keä võtt´ jäänü järve veerest,saistanu saarõ veerest,kulõtanu konnu veerest.Olõs jäänü’ kuu’ kuusõpakus,riida ette riidatulbas. No’ viiät kuu’ kuldanäiu,aida ette aotähes.Ega’ olõ’ näiu püssüle püvvet,ei ka näiu võrgulõ veetü.Näiu om ollõlõ otsitu,näiu om viinalõ veetü. Oll´et osiContinue Reading

Postitatud Harglõ

3. MIS MA NÄIE NEIU KOTUN

* MIS MA NÄIE NEIU KOTUN,näie neiu väre’in,kui ma lätsi neiu kuu’,vääni [?] neiu väre’ile.Näie ma ois´u orassõn,sinesarvõ siatsõn,kassi’ kangastõ kotti’,hiire’ lõiki’ lõuvõndida,rebäse’ reki tekki’,haragõ’ haku vetti’.Kikas hannastõ [?] kirg´,kana lõõrist munnõ lõi.Sii ma näie neiu kotun,näie neiu velissiin. Tekst:Continue Reading

Postitatud Harglõ

2. KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE (joodulaul)

* KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE, raudkäsi jakujee,kelles nii’ anumõ’ astusõ’,vai karnidsõ’ kallusõ’.Et sa juu’ mii’ kannist,maidsa’ mamma pikõrist,tuu’ siiä’ Riia raha,pästä’ Pärnu päninge’.Lahu’ uma laadi kaast,pooda’ uma punga suud.Sina iilä’ Riiast tulli’,toona’ pässi’ Pärnust,ala’ andu’ tühjä-tähjä,ala’ hiitü’ hiirepoiga,ala’ kakku’ kassipoiga,EtContinue Reading

Postitatud Harglõ

1. KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE (joodulaul)

* KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE, noori miisi jakujee,tuu’ siiä’ Riia raha’,pästä’ Pärnä peningeid.Sina iilä’ Riiast tulli’,toona’ pässi’ Pärnust,pooda’ uma punga suu,lahu’ uma laadi kaast.Ala’ andu’ tühjä-tähjä,ala’ hiitü’ hiirepoiga,ala’ kakku’ kassipoiga,et sa kisut killingeid (peningeid),poodat poolõ ruubõlõid,et sa vala’ vallust raha,etContinue Reading

Postitatud Harglõ