1. KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE (joodulaul)

*

KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE, noori miisi jakujee,
tuu’ siiä’ Riia raha’,
pästä’ Pärnä peningeid.
Sina iilä’ Riiast tulli’,
toona’ pässi’ Pärnust,
pooda’ uma punga suu,
lahu’ uma laadi kaast.
Ala’ andu’ tühjä-tähjä,
ala’ hiitü’ hiirepoiga,
ala’ kakku’ kassipoiga,
et sa kisut killingeid (peningeid),
poodat poolõ ruubõlõid,
et sa vala’ vallust raha,
et sa hiidä’ illust raha.

Tekst: H III 22, 205 (6) < Hargla – P. O. Kima (1894).

Postitatud Harglõ