19. JAAN, HELLÄ VELEKENE (peigmehele kaasitamine)

*

JAAN, HELLÄ VELEKENE,
mina ütle sinolõ,
mõistat võtta’, mõista’ hoita’,
ärä’ anku’ külä naarda’,
külä naarda’, lastõ laita’,,
külä kar´ustõ kadsatada’
öödsiliste üles aia’.
Oppa’ ulli ussõ takan,
noomi’ nuuri nulga takan,
ärä’ sun´ku’ sulastõ kuuldõn,
n´aagutagu’ näütsikide näten,
ärä’ käägu’ kärkin tarõna,
sõrmi murdõn morola.
Kui ta küdsä nädsä leevä,
ärä’ söögu’ nätskä näristen,
koorõleibä kur´otõn.

30 a. eest oli siinpool kaasitamine veel täies hoos.

Tekst: EÜS IX 1443 (23) < Räpina khk, Meeksi v, Naha k – A. O. Väisänen, R. Tamm < Ane Tsingov, 64 a (1912).

Postitatud Räpinä