18. MEIL UM MIISTA, MEIL UM MIILTÄ

*

MEIL UM MIISTA, MEIL UM MIILTÄ,
meil um päädä kübärätäüs,
ega ei essü’ hirre man,
kogahõllõ’ koogo man.
Ärä’ püüd iks Pühäjärve,
ärä’ laap´ iks laja järve.
Sööge’, langu’, joogõ’, langu’,
sööge’ mi suurõ järve sudakiid,
laja järve latikiid,
säläjärve säüniid.
Ärke’, langu’, puuhu pankõ’,
ärke’ laskõ’ lavva ala,
ärke’ kakkõ’ karmanihe.

Tekst: EÜS IX 1442/3 (22) < Räpina khk, Meeksi v, Naha k – A. O. Väisänen, R. Tamm < Ane Tsingov, 64 a (1912).

Postitatud Räpinä