13. IMÄKENE, HELLÄKENE

*

IMÄKENE, HELLÄKENE,
tulõ’ vällä kaema,
kas om minnij meeleline,
pujanainõ naarulinõ,
kas om tõlva tõsõh käeh,
kurikut kurah käeh,
kas om armas mi anomillõ,
kas om paras mi pangilõ,
tukõv mii’ tuurjilõ.
Kas mass mii’ vaiva,
vai mii’ meeste vaiva,
vai mi hulga hobõstõ vaiva?
Kui ei massa mii’ vaiva,
ega mii’ meeste vaiva,
viska vällä Viksi kätte,
üle aia hata kätte.

Tekst: ERA II 56, 95/6 (1) < Põlva khk, Võru v, Kääpa k – Herbert Tampere < Katri Kääpakaust, ~ 65 a (1932).

Postitatud Põlva