1. KELLES SEO KIBU MINNE’ESSA (rahakorjamine, tänamine)

*

KELLES SEO KIBU MINNE’ESSA,
kelles seo kappa kaldanõssa?
Küläpoisilõ hääle,
korgõhillõ kübärille,
saabasseere sirgõhillõ.
Et sa no juu’, et sa maidsa’,
kül’ om makus makõkahi,
kül’ om sakõ sajakahi!
Inämb om mettä ku vettä,
inämb esä õluta ku vele viretä.

Veli läts´ vettä tuuma,
tsõdsõ viretä varasti,
tsõdsõ haari haanikust,
nägi vaiva varastõn,
suurõ hoolõ hoitõn.
Tsõdsõ esi’ sõõru roogõ,
esi’ pild´ pikä pirandu,
vao heidi vasta tuult,
pirandu perituult.
Tunnõt no juvva’ tunnõnõssa?
Ega sa tihka’ tingä anda’,
ega ma taha’ taalõrida,
pooda’ poolõ ruubõlit,
kaku’ katõssakümmend!
Ait´uma andmast,
olõ’ terve’ tegemäst!
Mitu siin keräkeist,
niipall´o sul kar´akõist,
sada lauki lambakõist.
tuhat tutupääkeist.

Tekst: H II 32, 518/20 (3) < Kanepi – J. Väggi (1890).

Postitatud Kanepi