18. PIÄ’, POIG, SAISA’, SAAJ! (Noorik läheb mehekoju)

Pruudi saatja kaasitus mehekoju minekul

*

PIÄ’, POIG, SAISA’, SAAJ, kas´ke, kant´ge.
Mina oppa umma last,
noomi umma noorõkõist:
olõ’ lahkõ mihe vasta,
olõ’ kanatlik rahva vasta,
sõs sa’ miilit mihele,
olõt armas rahvalõ.
Kui sa kuulõt kotun kurja,
kui sa näet kotun halva,
kata’ kinni’ katõ käega,
mata’ kinni’ maa ala’,
külä är’ kuulku’ kodu hätä,
rahvas elu raskuisi.

Tekst: ERA II 143, 46 (7) < Urvaste khk ja v < Karula – Anna Jeret < Lotta Tamm, 60 a (1936).

Postitatud Karula