5. KOST SAI MII’ VÄÜ

*

Peigmeest äritatud:

KOST SAI MII’ VÄÜ,
mii’ tsõõri tsõdsõmiis´?
Susi sittõ silla pääle,
pasand´ palgi otsa pääle,
säält sai mii’ väü,
mii’ tsõõri tsõdsõmiis´.

Peigmeest meelitati:

Kae’, kos tulõ mii’ väü,
mii’ tsõõri tsõdsõmiis´,
jala’ all ku jaanilill´,
pää pääl ku päävälill´.

Tekst: ERM 19, 105 (76) < Põlva khk, Timmo v, Tsolgo k – Paul Reim < Liiso Lang (1920).

Postitatud Põlva