4. SUSI MINGU’ SULASÕLLÕ

*

SUSI MINGU’ SULASÕLLÕ,
kahr mingu’ kasvandullõ.
Suuh omma’ sulastõ nurmõ’,
paiuh palgapoisi põllu’.
Suur olgu’ sulasõ nainõ,
padi palgapoisi nainõ,
ait säläh, taba kaalah.
Olõ-õi hoonõht hulgijal,
ega kõlgust kõndijal.
Olgu’ suurõ’ suurõ’räti’,
väega laja’ lavvaräti’,
küläst suula küsüdä’,
paaväke pallõlda’.
Külh sa kumardat kooguasõnd,
pääle pallõt paa-asõnd.

Tekst: ERM 19, 104 (75) < Põlva khk, Aleksandri v – Paul Reim < Leena Vaglakes, Eeva Meos (1920).

Postitatud Põlva