3. ES TI TANDS´KÕ’, TARGA’ MEHE’

*

ES TI TANDS´KÕ’, TARGA’ MEHE’,
kõnd´kõ’, mehe’ kõrralidsõ’!
Ammu’ oodõt sedä aigo,
kunas saava’ velel saaja’,
kunas tulõ seo tunnikõnõ.

Tekst: E 70424 (10) < Põlva – Aino Tubin (1930).

Postitatud Põlva