11. NÄIME’ INNE NEIO KOTO

*

NÄIME’ INNE NEIO KOTO,
mehe’ musta’, naisõ’ laisa’,
tütreko’ tümateh (?) [tühälise’? Urmas],
üts´ lajah lavva pääl,
tõõnõ pikkä pingi pääl,
kolmas sälüle sängüh.
Pini’ pühk´vä’ põrmandit,
härä’ kündvä’ hannapäidi,
lamba’ uhtva’ luitsiid-liudu,
põrsa’ pühk´vä’ põrmandit.

Tekst: ERA II 36, 67/8 (1) < Põlva khk, Koiola v, k – Richard Viidebaum < Miina Lauk, 60 a (1931).

Postitatud Põlva