15. KES SU, PINI, SIIÄ’ PETT´ (vastulaulmised)

*

Pruudi puult sõimatas peigmiist:

KES SU, PINI, SIIÄ’ PETT´,
kes su, koira, siiä’ kuts´
mii’ suurtõ sukko,
mii’ võhi võsso?
Mii’ suun suurõ’ mehe’,
hõimuna hõpõkübärä’.
Sugo saisõ saapin,
hõim hõpõkübärin.
Olõ-õi sul ummi hobõsida,
küläst küsütü’ hobõsõ’,
saadu’ sullõ sadula’.
täi’ su täko söönü’,
kirbu’ su kirivä ruuna,
vagla’ su valgõ hobõsõ.

Peigmehe puult vastatas:

Las mi kae, las mi katsu,
kas om moro puist puhas,
puist puhas, lastõst lakõ.
Läämi’ tuppa kaema,
kas omma’ parrõ’ paaritsiku,
kas omma’ vaja’ vastatsiku,
kohe viska vele vildi’,
sõsara sõba laota.
Vele vildi’ vihmatõdu’,
sõsara sõba lumitõdu.

Tekst: H II 32, 445/6 (16) < Kanepi – Johann Väggi (1889).

Postitatud Kanepi