3. ETSA TANDS´KÕ’, TARGA’ MEHE’

*

ETSA TANDS´KÕ’, TARGA’ MEHE’,
kõnd´kõ’, mehe’ kõrralidse’!
Ammu’ oodit sedä aigo,
kunas saava’ velel saja’,
kunas tulõ tuu tunnikõnõ,
astus tuu aokõnõ.
Saamõ’ kalli’ karata’,
piinü’ illo pidämä.
Kaki saapa’ karatõh,
pei kängä’ pillatõh.
Visksi kondsa’ kua pääle,
talla’ tarõ har´a pääle.
Olkõ’ terveh hää veli,
tegi saja külälegi,
rõõmu ristirahvalõ.
Häste tegi hää veli,
meeleperäst mii’ veli,
ots´e vällä orga seestä,
mäleht´ mäki vaihõlta.

Tekst: EKS 8° 3, 420 (16) < Räpina khk, Naha k – Joh. Hurt (1876).

Postitatud Räpinä