2. OH MU HÜVVI ANDIT

*

OH MU HÜVVI ANDIT,
kirivitä kindit!
Mõtli ma herräle heitä’,
mõtli ma säksolõ saata’,
mõtli heitä’ esändile –
saiõ no sand´ele jaka’,
saiõ heitä’ hilbakile,
närdsokõnõ näläkile,
palakõnõ pal´akilõ.

Tekst: EKS 4° 4, 150/1 (20) < Räpina khk, Veriora v – Joh. Kotli < Tsia Anne (1877).

Postitatud Räpinä