6. KAARATSIMM (Kan)

Kanepi

Tandsulaul

*

AI KAARATSIMM, AI KAARATSIMM,
ai karga’ vällä kaema,
kas omma’ kesvä’ keerulidsõ’,
kaara’ katsakandilidsõ’.
Ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,
ai karga’ tarrõ kaema,
kas omma’ parrõ’ paaristikku,
vai omma’ vaia’ vastastikku.
Ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,
ai karga’ vällä kaema,
kas om kikas kesvän käünü’,
säidse terrä ärä’ söönü’.

Seo om üts vanaaignõ kaaratsimm, mis vanaimä meile opas’. Perän mi naksi tandsma kaaratsimmi, laulma Kaara-Jaani.

RKM, Mgn. II 1406 a < Tartu l – I. Rüütel < Rosalie Kelus, 64 a (pärit Puskarust, Kanepi khk) (1968). Lit. E. Tampere (1988).

Sildid ,
Postitatud Suvi