6. MA LÄÄ ÜLES MÄTTÄ OTSA (Kan)

Kanepi

Kar´alaulukõnõ õllõtamisõga

Var:

MA LÄÄ ÜLES, õllõ, õllõ,
mättä otsa, õllõ, õllõ,
keerä üles kingu otsa,
kost või ma karja kaiaq.
Kui om valmis vasigajuuki,
vai om lehmäl ruhen süüki,
pis´okõsõl pinil mollin süüki,
kutsikalõ piimäjuuki,
sis või kar´akõist kodo keerdäq.

Viis: EÜS I 997 (18 a) ja (18 b) < Põlva khk – M. Hermann < Juhan Lõoke (1904).
Tekst: E, Stk 35, 109 (1) < Kanepi khk, Kooraste v – E. Grünberg < Ann Ilves, 61 a (1926).

Sildid ,
Postitatud Lõunõq