12-. IKI, IKI, MINA VAENE (Kan) (Lind lohutamas)

Kanepi

Lind lohutamas

*

IKI, IKI, MINA VAENÕ,
iki, iki, iki, iki ma jo vaene,
iki alan mar´aaian,
iki alan, iki alan mar´aaian.
Kes sys minno kaema tulli,
Kes sys minno, kes sis minno kaema tulli?
Sinisilmä tsirgukõnõ,
sinisilmä, sinisilmä tsirgukõnõ,
ilma päätä’ pääsokõnõ,
ilma päätä’, ilma päätä’ pääsokõnõ,
vaskijalga varbõlanõ,
vaskijalga, vaskijalga varbõlanõ.
Küsütõlli, nõvatõlli,
küsütõlli, küsütõlli, nõvatõlli:
„Mis sa iket, tütereni,
mis sa iket, mis sa iket, tütereni?
Kas sa iket elu kõrda,
kas sa iket, kas sa iket elu kõrda?”
„Ei ma ike elu kõrda,
ei ma ike, ei ma ike elukõrda.
Ma ike uma imäkeista,
ike uma, ike uma imäkeista,
uma kallist kasvatajat,
uma kallist, uma kallist kasvatajat.”
„Ärä no ike, neiu noori,
ärä ike, ärä ike neiu noori:
mii’ esi’ sõsaritsi’,
mii’ esi’, mii’ esi’ sõsaritsi’,
üte-, katõ-, kolmõkõsõ,
üte-, katõ-, üte-, katõ-, kolmõkõsõ,
üten meile vüü’ võeti’,
üten meile, üten meile vüü’ võeti’

üten koeti’, üten koeti’ pallapoolõ’.

üten koeti, üten koeti pallapoolõ.
Suga ütel´: „Mul oll´ surma!”
Suga ütel´, suga ütel´: „Mul oll´ surma!”
Nitsevarva’: „Meil oll´ vaiva!”
nitsevarva’, nitsevarva’: „Meil oll´ vaiva!”

Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 249 b < Tartu l (< laulud õpitud Kanepist) – E. Tampere, L. Briedis < Hella Keem.

Sildid
Postitatud Latsõigä