Liisklugemised

LIISKLUGEMISED, liisu heitmine on nagu õnneloos. Mängus määrab see rollide jagamist ja on juhuslik nagu elu  sageli. Samas me ju teame, et kui mängijate arv on teada ja liisulugemise tekst samuti, saab tulemust kiiresti  ennustada: kui liisk on  langenud, tuleb  igaühel oma ülesandega kiiresti toime tulla.
Liisklugemisi ja ka Ülo Tedre koostatud Eesti rahvalaulude antoloogias, mis on internetis leitav autori ja pealkirja järgi.

Aa suu – suka roka
Iksi-tiksi – toome-tiksi
Vanamiis-vanamiis
Entel tentel trika trei

__L i i s k l u g e m i s e d__

______________________________________________

M-Magdaleena

Kulli tegemine
Laste lõbustused

Lapsed seavad ennast rinda. Üks astub hulgast ja loeb kulli sõnu. Kelle pääle viimane sõna langes, nimetakse kulliks, ja peab teisi, kanu, kinni püüdma. Saab ta mõne kätte, see on siis kulli abi, kelledega nad kõik eneste abilisteks teevad, seega kõik kanad kinni püüavad. Kulli sõnad on:

a)
Aa suu – suka roka,
pähe panti pätas suka –
kohe jäi, kruus komm,
võta kinni, vitsi-vonn.

b)
Iksi-tiksi – toome-tiksi,
Viksi vaksi vaame-koor,
silla ääres tiller-tipud,
kuku-metsa kulli toomas.

d)
Vanamiis-vanamiis,
võõpsis-vaapsis,
kulle-kalle,
tape-poiss.

Üles kirjutanud Hindrik Ostrat (H II 28, 479/80 (1) < M-Magdaleena khk, Kudina v, 1889).

_________________
Mäng, lugemine.

Lapsed istuvad ringi, üts läheb ringi sisse ja hakkab lugema, sõrmega igaühe pääle näidates:

1.
Entel tentel trika trei,
treisi kinder komnia trei,
in-proot triise proot,
siira viira tupis toot.

2.
Entel tentel seraku mentel,
issu tissu vangis vissu,
sukker küünis loos.

3.
Üksin tuksin toome tilken,
viksin väksin vääna konken,
sulle olgu, mulle tulgu,
tillu tibu, nälla näbu,
koogi metsas kolaku leht.

Üles kirjutanud Voldemar Lille (E 59991 a < M-Magdaleena khk, Elistvere, 1927).

Tagged in: m-magdaleena_mäng_ Read more... 0 comments