Hommikuhooled

ARHAILISTE LAULUDE PÄRIMUSMAASTIKUL algab hommik päevaloitsu ja äratamislauludega. Varavalges, kui pilkane pime oli taganemas, aga päike ei olnud veel mõne nuka või tuka tagant välja tulnud, alustati esimeste toimetustega, talitati loomad ja valmistuti päevatöödeks. Varakevadest hilissügiseni hõigati hommikuti kokku heinamaale, karja, põllule või talgutele minejaid.

Tule välja, päevakene!
Tõuske üles!
Tõuske karja saatma!
Huiked

__P ä e v a l e__

Read more... 0 comments

1. PAISTA, PAISTA, PÄEVAKENE!

Tule välja, päevakene

Kursi/Palamuse

1_1r

PAISTA, PAISTA, PÄEVAKENE,
heledaste, ilmakene!
Täna tapan musta kuke,
annan harja sinule,
homme tapan tallekese,
annan sulle sarvekese.

Viis: Madli Saeble (82 a) (EÜS VIII 287 (14) < Kursi khk, Puurmanni v – J. ja M. Kärt, 1911); tekst: Helene Maasen (H III 8, 713/4 (10) < Palamuse khk, 1890), täiendatud (ERA II 299, 496/7 (393) < Laiuse khk, Laius-Tähkvere v, Reastvere k – P. Tammepuu < Anna Räpp (72 a), 1937/41).

Tagged in: kursi_päevale_palamuse_ Read more... 0 comments

2. TÕUSE, PÄEVA, TÕTTA, PÄEVA!

Kodavere

2_1.r

Karjalaste laul hommikul

TÕUSE, PÄEVÄ, TÕTTA, PÄEVA, elle, elle, leelo, leelo,
rühi, päevä, rutta, päevä, elle, elle, leelo, leelo,
keera keske(h)ommikulle, elle, elle, leelo, leelo.

Ega’ lõõna siin ei lõegu, elle, elle, leelo, leelo,
keske(h)ommik siin ei keerä, elle, elle, leelo, leelo,
lõõna lõegutab mere’nnä, elle, elle, leelo, leelo,
keske(h)ommik kelder’innä, elle, elle, leelo, leelo.

Laulnud Kadri Katsan (67 a) (EÜS II 275 (1) ja EÜS II, 441/8 (179) < Kodavere khk, Peipsiäärne v, Varnja k –A. Liiv ja J. Raja, 1905).

Tagged in: kodavere_päevle_ Read more... 0 comments

3. VARA TÕÕSEB PÄÄVAKENE

Varajane vaeslaps

Kodavere

3-1

Varased tõusjad

VARA TÕÕSEB PÄÄVAKENE, elle, elle, leelo, leelo,
vara tõõseb, vara tõttab, elle, elle, leelo, leelo,
vara ruab, vara ruttab, elle, elle, leelo, leelo.
Vara lääb vares vaule, elle, elle, leelo, leelo,
enne aega hakikene, elle, elle, leelo, leelo,
viel varem mina vaene, elle, elle, leelo, leelo.
Manda süöda, manda juoda, elle, elle, leelo, leelo,
mana marjuke muata, elle, elle, leelo, leelo,
pohlaleheke puhata, elle, elle, leelo, leelo.

Viis: Kadri Katsan (67 a) (EÜS II 275 (1) < Kodavere khk, Peipsiäärne v, Varnja k – A. Liiv, 1905); tekst: Krõõt Anask (H II 4, 598/9 (75) < Kodavere khk, Alatskivi v, Kallaste k – M. Koik ja J. Härms, 1887).

Tagged in: kodavere_päevale_ Read more... 0 comments

4. ÜLES, ÜLES, KÜLÄNAISED!

Tõuske üles. Tõuske karja saatma

Ta-Maarja/M-Magdaleena

4-2r

ÜLES, ÜLES KÜLANAISED,
üles lehmi lüpsemaie,
karja välja saatemaie!

Teie neiud laisad neiud –
teie kari karjaaias,
teie mullikad mudalla,
teie ärjad ikkeenna.

Meie neiud virgad neiud –
meie kari karjamaalla,
meie ärjad einamaalla.

Viisi kirjutas üles M. Hermann (SKS Hermann 39 (102) < Tartu-Maarja khk , 1895-1896);
teksti G. Tenter (H II 28, 384 (26) < M-Magdaleena khk, 1888).

Tagged in: m-magdaleena_päevale_ Read more... 0 comments

5. TÕÕSKE ÜLES, KÜLANAESED!

Tõuske üles. Tõuske karja saatma

Kodavere

5-1

Äratus. Tõuske lüpsma!

TÕÕSKE ÜLES, KÜLANAESED, üles, üles, üles,
äraka, pereemandad, üles, üles, üles!
Tõõska lehmi lüpsemaie, üles, üles, üles,
tõõska karja suatemaie, üles, üles, üles!
Jätka lapsed vuodeeije, üles, üles, üles,
imejad isa kädeje, üles, üles, üles!

Küla kari karjamuala, üles, üles, üles,
meie kari karjaaijas, üles, üles, üles,
küla mullikud muruna, üles, üles, üles,
meie mullikud mudana, üles, üles, üles!

Saatke kari kaugemalle, üles, üles, üles,
edemalle heinamalle, üles, üles, üles,
ligi liina lepikusse, üles, üles, üles!

Viis: Leena Töövahe (71 a) (EÜS II 290 (76) < Kodavere khk, Alatskivi v, Lahe k – A. Liiv ja J. Raja, 1905); tekst: Krõõt Anask (H II 4, 599 (76) < Kodavere khk, Alatskivi v, Kallaste k – M. Koik ja J. Härms, 1887), täiendatud (H III 9, 575/6 (2) < Ta-Maarja khk, Raadi v < Kodavere khk – M. Raag, 1889).

Tagged in: kodavere_päevale_ Read more... 0 comments

6. ÜLES, ÜLES, KÜLÄNAESED!

Tõuske üles

Kodavere

6_1r

Linakatkumise laul

ÜLES, ÜLES, KÜLÄNAESED, üles, üles, üles!
Perenaene laiska naene, üles, üles, üles,
istub tanuta’ tare’nna, üles, üles, üles,
ilma vööta voodienna, üles, üles, üles,
tõstab ruuga ja tõreleb, üles, üles, üles,
lõikab leibä ja lõõritab, üles, üles, üles,
annab leibä ja aagutab, üles, üles, üles.
Leeväkikud kirja paneb, üles, üles, üles,
leeväraasud raamatusse, üles, üles, üles,
piimäpiisad piibilisse, üles, üles, üles,
võiraasud võtmeesse, üles, üles, üles.

Viis: Kadri Katsan (67 a) (EÜS II 275 (2) < Kodavere khk, Peipsiääre v, Varnja k – A. Liiv ja J. Raja, 1905); tekst: Liisa Kast (53 a) (EÜS II, 447/8 (186) < Kodavere khk, Peipsiäärne v, Varnja k < Kavastu v, Tähemaa k – A. Liiv ja J. Raja, 1905).

Tagged in: kodavere_päevale_ Read more... 0 comments

7. ÜLES, ÜLES, KÜLÄNAESED!

Tõuske üles. Tõuske karja saatma

Kodavere

 7_1r

Hommikul

ÜLES ÜLES KÜLÄNAESED, üles, üles, üles,
üles lehmi lüpsemaie, üles, üles, üles,
üles karja saatemaie, üles, üles, üles,
munde mullikad murula, üles, üles, üles,
meie kari karjaajan, üles, üles, üles!

Tule, lilli, lüpsa lehmi, üles, üles, üles,
tule, atta, a’a karja, üles, üles, üles!

Perenaene naesukene, üles, üles, üles,
istud tanuta tarenna, üles, üles, üles,
ilma vööta voodienna, üles, üles, üles,
pada ilma mõskemata, üles, üles, üles,
katel külmä köörimätä (ö), üles, üles, üles.

 Süvva ta’asse, südä valutab, üles, üles, üles,
juvva kutsub kurku kuiva, üles, üles, üles,
südä virtsub viidikidä, üles, üles, üles,
raksub ranna rääbissidä, üles, üles, üles.

 Lõune ajal

Kelle aiad aljendava, üles, üles, üles?
Külä aiad aljendava, üles, üles, üles!
Kelle kõevud kõllendava, üles, üles, üles?
Külä kõevud kõllendava, üles, üles, üles!
Kelle vitsad virvendava, üles, üles, üles?
Küla vitsad virvendava, üles, üles, üles!
 
Laulnud Mari Poks (66 a, s. Lõhmus) (EÜS II 280 (26); EÜS II 336 (45) ja EÜS II 335/6 (44) < Kodavere khk, Kavastu v, Koosa k ligidal – A. Liiv ja J. Raja, 1905).

Tagged in: kodavere_päevale_ Read more... 0 comments

__H u i k e d__

Read more... 0 comments

1. HUIKED TORMAST

1. TRILLER, HUIGE

1_1r

2. TRILLER, ETTELÖÖGIGA (HUIGE)

2_1r

 3. TRILLER

1_1r

 

4. TRILLER, JORU AJAMINE

3_2r

5. LIHTHUIKAMINE

4_2r

 6. AETAMINE

5_1r

7. AETAMINE

6_1r

 

Üles kirjutanud M. Sild ( EÜS IV 1120-21 (10-15) < Torma khk, Avinurme v, Piilsi k, 1907).

Tagged in: huiked_torma_ Read more... 0 comments

2. HUIKED KODAVEREST

1. AETAMINE

7_2r

Laulnud Ida Mesipuun (63 a) (RKM III 3, 50 (24) < Kodavere khk, Orgemäe k – H. Sirmais, 1955).

2. AETAMINE

8_3r

Üles kirjutanud Gerda Laugaste enda mälestuste järgi (ERA III 7, 312 (39) < Kodavere khk, Alatskivi v, 1936).

Tagged in: huiked_kodavere_ Read more... 0 comments

3. KARJUSTE ÕETAMINE TARTU LÄHEDALT

9_2r

Üles kirjutanud M. Hermann (SKS Hermann 39 (101) < Ta-Maarja khk, 1895-1896).

Tagged in: huiked_ta-maarja_ Read more... 0 comments